notícias,  Uncategorized

Benvolguts membres del Consell Assessor de la Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law

Ens plau informar-vos que acabem de publicar el nou número 75 de la Revista que podeu consultar a la nostra pàgina web: www.rld.cat 

Aquest número incorpora una secció monogràfica amb set articles en matèria de llengua i educació, introduïda per Francesc Xavier Vila i Eva Codó, cinc articles més que es distribueixen en les seccions habituals de llenguatge administratiu i jurídic, política lingüística i sociolingüística; les cròniques legislatives i jurisprudencials, per territoris; i, per acabar, quatre recensions. 

Els articles publicats a la secció monogràfica s’endinsen en diversos temes cabdals que poden ser útils tant per a la recerca com per a la gestió educativa. Es tracta d’un recull d’aportacions acadèmiques interdisciplinàries que exploren alguns dels reptes del model lingüístic de conjunció, i aborden aspectes com: el règim lingüístic de l’educació a Catalunya (Joan Ridao Martín); la comparació entre els models lingüístics de l’educació obligatòria a la Comunitat Autònoma Basca i a Catalunya (Aveŀlí Flors-Mas i Ibon Manterola); la controvèrsia sobre el model lingüístic del sistema educatiu català (Sergi Morales-Gálvez i Daniel Cetrà); una visió valenciana de la gestió de les llengües en entorns educatius multilingües (Josep Maria Baldaquí Escandell i Vicent Pascual Granell); l’anàlisi comparativa del domini del català i del castellà orals a la fi de l’Educació Secundària Obligatòria a Catalunya (Francesc Xavier Vila, Llorenç Comajoan, Cristina Illamola i Montserrat Sendra); l’anàlisi de la diversitat, la globalització i la desigualtat a través d’una mirada etnogràfica a dues respostes de política lingüística educativa catalana (Adriana Patiño Santos i Eva Codó); i l’estudi de com es construeix la llengua catalana en una escola internacional d’elit (Andrea Sunyol). 

Dins la secció d’estudis sobre el llenguatge administratiu i jurídic, el número 75 incorpora un article que duu per títol La implantació del model lingüístic del llenguatge jurídic català en textos redactats en l’àmbit privat, d’Anna Arnall Duch, un segon article anomenat El ocaso del futuro de subjuntivo durante el siglo XVIII en documentación municipal andalusa, de Livia Cristina García Aguiar, i un tercer titulat Una clasificación actualizada de los géneros textuales de la Administración pública espanyola, de Sara Pistola Grille i Susana Viñuales-Ferreiro. 

Pel que fa a la secció de política lingüística i sociolingüística, s’inclouen els articles de Concepción Martín Martín-Mora i de Juan Jiménez-Salcedo, La política lingüística institucional de la Unión Europea: multilingüismo frente a simplificación, i de Ruochen Ning i Carme Bach, Nous aprenents xinesos adults de català a Catalunya: motivació, actitud i identitat en estudiants xinesos de postgrau

Com de costum s’inclouen les cròniques legislatives i jurisprudencials. En aquest número en són tretze, que tracten novetats normatives que afecten els usos, els drets lingüístics i el règim jurídic de les llengües de diferents territoris de l’Estat espanyol i la Unió Europea.  

Per acabar, el número comprèn un seguit de recensions bibliogràfiques de les obres de Mattila, Heikki E. S. (2020). El latín jurídico. Historia, uso internacional, problemas de comunicación. Ediciones jurídicas Olejnik, per Carles Duarte i Montserrat, Recensió de Martí-Badia, Adrià. (2020). La consciència lingüística dels valencians (1854-1906), per Brauli Montoya Abat, El proceso comunicativo entre la Administración y la ciudadanía: especial perspectiva del ciudadano como emisor del mensaje, per Cristina Carretero González i, per acabar, Recensión de Montolío Durán, Estrella; Tascón, Mario (2020). El derecho a entender. La comunicación clara, la mejor defensa para la ciutadania, per Marc Bayés Gil. 


Esperem que en pugueu fer-ne difusió a través de les vostres xarxes socials i universitats. 

Salutacions cordials, 

Roser Térmens 

Editora tècnica 

Revista de Llengua i Dret 

Facebook
YouTube
Instagram